Besiktningen

Tider för besiktning är kl. 15:30 - 20:30
fredag den 18 september på Opus Bilbesiktning i Sandviken