På service platser, Göransson Arena

Alla som har behörighet att komma in på service området skall kunna visa upp sitt orange band ni fick i anmälan. 

Maxantalet är 4 personer till varje tävlingsbil exkl. förare och kartläsare.